Komitéens udsagn om bæredygtighed

Martin Bodilsen Kaldahl:

Bæredygtighed er en ubetinget dyd og et uundgåeligt krav til udvikling indenfor stort set alle samfundsområder. Men netop fordi begrebet anvendes på alle mulige planer er det vigtigt at holde tungen lige i munden. Jeg glæder mig til at se nogle bud fra kunsthåndværkere og designere på bæredygtighed set i deres faglige optik. På hvilken måde vil begrebet blive vinklet i den enkeltes situation? Er der andre måder at tænke bæredygtigt på end CO2 regnskaber; ’vugge til grav’ – eller ’vugge til vugge’ – analyser, etc. Hvordan får man forbrug ( - også det såkaldte kulturforbrug ) til at blive mere og andet end - netop forbrug?

Mette Strømgaard Dalby:

Bæredygtighed er en spændende tankegang, som mange danske kunsthåndværkere og designere allerede er langt fremme med. I en tid, hvor der er gået mode og forældelse i snart sagt alt, er det nødvendigt med et alternativ til vores forbrug. Jeg stiller mig ikke til dommer over, hvorvidt vi skal holde op med at forbruge, da det jo er en del af det modernes menneskes identitet at fortælle med objekter, hvem man er. Men jeg hilser det velkomment, at formgivere og producenter giver mig muligheden for at erhverve genstande, som er gennemtænkte i forhold til materiale, æstetik og fremstilling.

Anders Ljungberg:

Bruksobjekten i vår vardag beskriver, då de försätts i brukande, människan/brukaren. På samma sätt framkallar brukaren i och med att det försätts i bruk, bruksobjektet i sin helhet. Det blir fullkomligt som bruksobjekt när det möter våra läppar och skänker oss den vätska det bär på, d.v.s. när det tar del av en upplevelse som inbegriper alla våra sinnen..

Bruksobjekten bär på bilder av det mänskliga- en kanna i stilla väntan på att fyllas, eller då den är inbegripen i en rörelse, som aktör i ett brukandets koreografi.

Konsthantverket kan, på ett annat plan och på ett mindre klichéartat sätt än vad som idag sker i andra konsumtionssammanhang, lyfta fram berättelser om det mänskliga. Vi kan med konsthantverket som värdegrund göras mer medvetna i relation till materialitet, brukande, identitetsskapande och objekt. Konsthantverk som samhällsfenomen erbjuder därmed ett alternativ till den tok-konsumtion, som vi numera är rätt medvetna om, holkar ur både våra egna och jordens resurser.

Detta gör konsthantverk till en, för sin samtid, oerhört angelägen konstart.