Tema for Biennalen 2009

Bæredygtigt kunsthåndværk og design

Hvad er bæredygtighed? Hvad er det kunsthåndværk og design har potentialet til at kommunikere i forhold til bæredygtighed?
  • Bæredygtighed er en af tidens stærkeste tendenser, men er samtidigt mere en indstilling til forbrug end en modepræget tendens.
  • Bæredygtigt design og kunsthåndværk er lig med produkter, hvor man tager hensyn til miljøet, mindsker ressourceforbruget og overvejer de etiske og sociale aspekter af ens produktion.
  • Bæredygtighed kan handle om at analysere et produkt fra vugge til grav og tage disse overvejelser med i en samlet vurdering af produktets miljøbelastning.
  • Bæredygtighed kan også handle om at tilbyde ordentlige forhold for de ansatte, ofte i den tredje verden, som fremstiller produkterne.
  • Bæredygtighed er et ’mindset’ og ikke en bestemt stilretning, og bæredygtighed kan inkorporere økologi og genbrug, men kan også handle om sociale forhold i en bred skala.
I en verden, hvor vi er forvænt med konstant at blive budt på oplevelser og fortællinger om de produkter, vi omgiver os med, kan bæredygtighed også af kritiske røster opfattes som ’at købe aflad’ for vores forbrugsorienterede livsstil. Ikke mange er villige til at nedtone forbruget, men vi har brug for at købe med god samvittighed. Den politiske forbruger, der med sine valg og fravalg, har stor indflydelse på producenterne, går således ofte hånd i hånd med begrebet bæredygtighed, og set i denne optik, kan bæredygtighed også have en adfærdsregulerende effekt. Endelig anses både bæredygtighed og økologi af mange som et ekstra kvalitetsstempel, og kvalitetsbegrebet udvides ofte til at omfatte også æstetiske kvaliteter. Formgiveren kommer dermed til at spille en stor rolle, og bæredygtighed kan i denne optik ses som velforarbejdede og langtidsholdbare produkter, der gør op med brug-og-smid-væk kulturen.
Biennalen 2009 sætter fokus på bæredygtighed og hilser alle bidrag velkomne, der fokuserer på dette emne, hvad enten vinklen er humoristisk, kritisk, debatterende, materialefokuseret, procesorienteret eller noget helt andet.