ANMELDELSESBLANKETTEN

Anmeldelsesblanketten kan rekvireres inden d. 24. november 2008,
ved indsendelse af frankeret svarkuvert á 6,50 kr. hos:

Sekretariatet for Biennalen 2009
Trapholt
Æblehaven 23
6000 Kolding

Eller hentes nedenfor.

Anmeldelsesblanket som PDF

Ved spørgsmål kontakt:

Sekretariatet for Biennalen 2009
Mandag - torsdag kl. 9.00-14.00
Projektkoordinator Pia Wirnfeldt
pwi@trapholt.dk
Tlf.nr. 25 63 76 30