INDSENDELSE AF MATERIALE

Til bedømmelse kan indsendes fotos/dias af færdige værker/projekter, men for at fastholde Biennalens aktualitet, er det ligeledes muligt at indsende dokumentation af skitseprojekter, dog skal der være tale om et færdigformuleret projekt. De indsendte værker/projekter må ikke være udført i forbindelse med skolernes undervisning.

På grund af erfaring med et stort ansøgerfelt skal billedmateriale af både værk og evt. dokumentation af værk være printet på papir. Cd-rommer/DVD’er vil kun blive gennemset, hvis der er tale om et værk, hvilket skal være tydeligt angivet.

Materialet kan være fotos/dias af færdige værker/projekter eller have skitseagtig karakter og bestå af eksempelvis fotos/dias, tegninger og materialeprøver. Ved indsendelse af dias bedømmes kun dias i 24 x 36 mm. rammer uden glas, markeret med pil for op/ned. Beklædning skal være fotograferet på kroppen. Alt indsendt materiale skal mærkes med navn og cpr.nr.

Ved indsendelse skal desuden vedlægges en kort beskrivelse af værket/projektet på max. 1 A4 side. OBS! I projektbeskrivelsen skal der indgå en redegørelse for projektets relation til Biennalens tema: Bæredygtigt kunsthåndværk og design.

Kurateringen sker delvist på grundlag af indsendt materiale. Udelukket fra indsendelse er kuratorgruppens medlemmer samt andre medarbejdere på Biennalen. Til bedømmelse modtages kun dokumentation i form af fotos/dias eller skitseprojekter af originale arbejder/projekter.

OBS! Materiale returneres kun ved vedlagt frankeret svarkuvert/emballage. Såfremt materiale ønskes retur, oplyses det tydeligt på anmeldelsesblanketten (sæt kryds). Trapholt kan ikke påtage sig at opbevare dokumentationsmateriale på ubestemt tid. Enhver fravigelse fra disse betingelser er indsenderens eget ansvar.

Materiale til bedømmelse skal være Trapholt i hænde seneste d. 25.11. 2008 kl. 12.00. Materiale sendes til adressen:

Sekretariat for Biennalen 2009
Trapholt
Æblehaven 23
6000 Kolding

Indsenderne informeres skriftligt om resultatet af kurateringen i uge 50.

Ved spørgsmål kontakt:

Sekretariatet for Biennalen 2009
Mandag - torsdag kl. 9.00-14.00
Projektkoordinator Pia Wirnfeldt
pwi@trapholt.dk
Tlf.nr. 25 63 76 30